Logo Varsovia

Info

Nabór do szkół
jest prowadzony
w sposób ciągły.

 

Godziny rozpoczęcia zajęć:

Klasy 0 - 3 godz. 8:15.
Klasy starsze godz. 8:25..


Szkoły zapewniają opiekę
w klasach 0 - 3
do godziny 18:00,


w klasach starszych
do godziny 17:00


Sekretariat Szkół jest czynny:

od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15 – 16:00.


02-743 Warszawa
ul. J. S. Bacha 2

(nieopodal stacji metra Służew)


tel. +48 (22) 218-93-07  lub tel./fax +48 (22) 847-08-17


e-mail: 
szkola@varsovia.edu.pl

Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49

 

1992 - 2017 - Fundacja Edukacyjna Varsovia obchodzi 25 urodziny

 

Serdecznie zapraszamy dzieci do naszej Szkoły Podstawowej.

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko było szczęśliwe, dobrze i bezpiecznie czuło się w szkole przyjdź do nas.
Istniejemy od 1992 roku. Od 2004 roku posiadamy certyfikat „Szkoły z klasą”

 

 

Sześciolatki w naszej szkole

Już od wielu lat tworzymy klasy dla sześciolatków. Szkoła lokalowo i merytorycznie jest przygotowana dla sześciolatka. Wyodrębnione powierzchnie na terenie szkoły,  specjalne ergonomiczne meble, wydzielone miejsce do zabawy tworzą bezpieczne i wygodne warunki do funkcjonowania sześciolatka w naszej szkole.

SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY OPERON 2015/2016 (wyniki w %)

część humanistyczna - J. Polski
VARSOVIA -
   92
 Mazowsze   - 75   Polska - 74
część matematyczna - Matematyka
VARSOVIA - 90
  Mazowsze  - 70     Polska - 68
część przyrodnicza - Przyroda
VARSOVIA - 85
  Mazowsze  - 75     Polska - 75

IBE - SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY (K3) 2015/2016 (wyniki w %)
część humanistyczna - J. Polski
VARSOVIA -
   85,75
część matematyczna - Matematyka
VARSOVIA - 85,75
część przyrodnicza - Przyroda
VARSOVIA - 72,75

 

SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY OPERON 2016/2017 (wyniki w %)

część humanistyczna - J. Polski
VARSOVIA -
   87
 Mazowsze   - 80   Polska - 78
część matematyczna - Matematyka
VARSOVIA - 80
  Mazowsze  - 75     Polska - 73
część przyrodnicza - Przyroda
VARSOVIA - 87
  Mazowsze  - 81     Polska - 80

SPRAWDZIANU PO 6 - KLASIE2015/2016 (wyniki w %)
część humanistyczna - J. Polski
VARSOVIA -
   85,3
 Mazowsze   - 73,3  
część matematyczna - Matematyka
VARSOVIA - 84,2
  Mazowsze  - 58,4    
Język obcy J. angielski
VARSOVIA - 97
  Mazowsze  - 75    
Język obcy J. rosyjski
VARSOVIA - 100
  Mazowsze  - 75,2    

Dlaczego warto się nami zainteresować?

 • Zapraszamy już od klasy „0”
 • Pracujemy w małych kameralnych grupach (maksymalnie 17 osobowych)
 • gwarantujemy bardzo wysoki poziom nauczania i wychowania uczniów
 • stwarzamy ciepłą bezpieczną i serdeczną atmosferę
 • pracujemy w oparciu o własne, autorskie lub modyfikowane programy nauczania
 • w klasach młodszych cały materiał realizujemy w szkole i nie zadajemy prac domowych, od klasy trzeciej wdrażamy uczniów do systemu pracy klas starszych
 • dzieci szczególnie uzdolnione otoczone są indywidualną opieką pedagogiczną
 • uczniowie mający trudności w nauce  pracują z reedukatorem
 • dzieci z wadami wymowy mają zajęcia z logopedą
 • w wyjątkowych przypadkach funkcjonuje nauczanie indywidualne
 • w czasie przerwy dzieci są pod stałą opieką nauczycieli
 • dzieci korzystają z nowoczesnych środków dydaktycznych

Proponujemy: różnorodne zajęcia: sportowe, artystyczne i naukowe, które nie są dodatkowo płatne.

Nauka języków:

 • w klasach młodszych uczymy dwóch języków obcych
 • język angielski od klasy 0
 • język niemiecki lub francuski od klasy 3 (2 godz. w tyg.)
 • rozszerzony program języka angielskiego od 6 do 8 godzin
 • część zajęć językowych prowadzona przez native spaekera
 • konwersacje z języka angielskiego w podziale na grupy
 • gry i zabawy dydaktyczne w języku angielskim
 • w klasie 5 uczniowie wybierają trzeci język obcy spośród: j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego lub j.hiszpańskiego (2 godz. w tyg.)
 • w klasie 5 tworzymy klasy dwujęzyczne z j. angielskim, w których jest 6 godz. w tyg. języka oraz elementy j.angielskiego na co najmniej 2 przedmiotach.
 • Od klasy 7 zapraszamy do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim lub klasy ogólnej.

  W obydwu klasach rozszerzony język angielski. W klasie dwujęzycznej 7 godz. (w tym język angielski biznesowy, realioznawstwo i zajęcia z native-speakerem) oraz elementy języka angielskiego w dwóch przedmiotach.
  W klasie ogólnej 5 godz. (w tym język angielski biznesowy i zajęcia z native-speakerem)
  W obydwu profilach 3 godz. języka niemieckiego oraz 2 godz. trzeciego języka do wyboru (języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego lub ub języka francuskiego).
  Istnieje możliwość nauki języka niemieckiego i trzeciego języka od podstaw.

Organizujemy: atrakcyjne wycieczki, obozy letnie i zimowe, wyjścia i imprezy kulturalne oraz cykliczne warsztaty interdyscyplinarne.

Sport:

 • korzystamy z czterech sal gimnastycznych na terenie szkoły oraz klubów "Warszawianka", "Stegny", basenów "Pod Orłami" oraz SGGW.
 • Na zajęcia sportowe uczniowie są dowożeni naszymi szkolnymi autobusami.

Wyżywienie:

 • w opłacie za szkołę uczniowie otrzymują śniadanie oraz podwieczorek. Obiady (możliwość wyboru dań) są usługą dodatkowo płatną.

Informacje dodatkowe:

 • szkoła zatrudnia lekarza, pielęgniarkę i psychologa
 • budynek, w którym znajduje się szkoła jest monitorowany i chroniony przez całą dobę.
 • Fundacja zatrudnia dodatkowo pracownika ochrony, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów.

W szczególny sposób dbamy o zdrowie naszych najmłodszych realizując projekt "Akademia postawy i ciała"

spisStatut Szkoły  Podstawowej Niepublicznej Nr 49    

spisRegulamin oceniania wewnątrzszkolnego dla klas 0 - 3 Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49

spisRegulamin ustalania oceny z zachowania dla klas 0 - 3 Szkoły Podstawowe Niepublicznej Nr 49

spisRegulamin oceniania wewnątrzszkolnego dla klas 4 - 8 Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49

spisRegulamin ustalania oceny z zachowania dla klas 4 - 8 Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49

spisRegulamin porządkowy Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49

spisSpis rzeczy potrzebnych w klasie 1

spisKwestionariusz ucznia

spisZwolnienie ucznia z zajęć szkolnych

spisCertyfikat Akademii Postawy Ciała

spisOgólne warunki ubezpieczenia

 

Kwoty wpłacane przez rodziców naszych uczniów są darowiznami na rzecz Fundacji Edukacyjnej „Varsovia”.
Opłaty dokonywane są przez 10 miesięcy w roku na konto bankowe:

Konto bankowe dla szkoły przy ul. J.S. Bacha 2:
Bank Zachodni WBK S.A. 67 O/Warszawa
89 1500 1272 1212 7005 7739 0000

Konto bankowe dla szkoły w Wilanowie:
Bank Zachodni WBK S.A. 67 O/Warszawa
14 1500 1272 1212 7007 4185 0000