Logo Varsovia

Info

Nabór do szkół
jest prowadzony
w sposób ciągły.

 

Godziny rozpoczęcia zajęć:

Klasy 0 - 3 godz. 8:15.
Klasy starsze godz. 8:25..


Szkoły zapewniają opiekę
w klasach 0 - 3
do godziny 18:00,


w klasach starszych
do godziny 17:00


Sekretariat Szkół jest czynny:

od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15 – 16:00.


02-743 Warszawa
ul. J. S. Bacha 2

(nieopodal stacji metra Służew)


tel. +48 (22) 218-93-07  lub tel./fax +48 (22) 847-08-17


e-mail: 
szkola@varsovia.edu.pl

Fundacja - 1992 - 2017 obchodzimy 25 - urodziny

Fundacja Edukacyjna „Varsovia” powstała w 1992 roku i do dziś prowadzi jedną z największych niepublicznych placówek oświatowych w kraju.

W 2017 roku Fundacja Edukacyjna Varsovia obchodzi swoje 25 urodziny. Tortu nie było, ale było bardzo miłe spotkanie w sali widowiskowej Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Prezes Fundacji, Pan Krzysztof Kolczyński, w swoim wystąpieniu podsumował ćwierćwiecze działalności Fundacji i szkół przez nią prowadzonych. Nauczyciele zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami. Po części oficjalnej miała miejsce część artystyczna, na którą złożyły się występy naszych absolwentów, uczniów oraz ich rodziców. Na zakończenie wieczoru został wręczony Panu Prezesowi okolicznościowy obraz. Do zobaczenia za kolejne 25 lat.

Film z uroczystości 25 - lecia Fundacji Edukacyjnej Varsovia

Głównym zadaniem Fundacji jest działalność oświatowa. Jest ona organizacją non-profit co oznacza, że jej środki są przeznaczone na finansowanie prowadzonych przez nią szkół.

Powołane przez Fundację szkoły to:
Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 49 ul. J. S. Bacha 2
Szkoła Podstawowa Niepubliczna im. Wiktorii Wiedeńskiej w Wilanowie ul. Kolegiacka 1
Gimnazjum Niepubliczne Nr 13
Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 6.

BudynekTarcze

Naczelną zasadą realizowaną w Szkołach Fundacji jest nauczanie permanentne od klasy zerowej do egzaminu maturalnego według nowoczesnych zintegrowanych programów.

Skład kadry nauczycielskiej pozwala położyć szczególny nacisk w programie kształcenia na nauczanie twórcze i indywidualne, wielu pedagogów to autorzy podręczników.

Sposób zarządzania szkołami umożliwia nauczycielom szybkie wprowadzanie inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych.

W ramach miesięcznej opłaty oferujemy i zapewniamy naszym uczniom:
- nowoczesne i oryginalne programy nauczania w zakresie każdego z przewidzianych programem szkolnym przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych
- naukę w klasach maksymalnie 17  osobowych
- rozszerzony program nauczania języków obcych
- nauczanie w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgonie z zainteresowaniami uczniów: kółka przedmiotowe, warsztaty i fakultety
- dyżury świetlicowe dla klas 0 - 3 do godziny 18:00
- drugie śniadanie i podwieczorek w klasach 0 - 6
- ubezpieczenie uczniów

Fundacja zatrudnia: lekarza pediatrę, pielęgniarkę szkolną, psychologów, logopedę oraz reedukatora

Dysponujemy dwiema salami gimnastycznymi w których prowadzone są lekcje wychowania fizycznego dla uczniów klas 0 - 3. Starsze dzieci i młodzież są dowożone szkolnymi autokarami do obiektów sportowych: „Warszawianka”, „Stegny” (m.in. tor łyżwiarski i rolkarski) oraz baseny: SGGW i „Pod Orłami”

Budynek w którym znajdują się szkoły jest monitorowany i chroniony przez całą dobę a Fundacja dodatkowo zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszych uczniów.

Prezesem Zarządu Fundacji Edukacyjnej „Varsovia” jest Krzysztof Kolczyński
Dyrektorem Szkół jest Mariusz Kozan
Zastępcą Dyrektora Szkół ds. nauczania w klasach 0 – 3 jest Małgorzata Urbańska
Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Wiktorii Wiedeńskiej w Wilanowie jest Kamila Faszcza

Kwoty wpłacane przez rodziców naszych uczniów są darowiznami na rzecz Fundacji Edukacyjnej „Varsovia”.
Opłaty dokonywane są przez 10 miesięcy w roku na konto bankowe:

Konto bankowe dla szkoły przy ul. J.S. Bacha 2:
Bank Zachodni WBK S.A. 67 O/Warszawa
89 1500 1272 1212 7005 7739 0000

Konto bankowe dla szkoły w Wilanowie:
Bank Zachodni WBK S.A. 67 O/Warszawa
14 1500 1272 1212 7007 4185 0000