Logo Liceum

Info

Nabór do szkół
jest prowadzony
w sposób ciągły.

 

Godziny rozpoczęcia zajęć:

Klasy 0 - 3 godz. 8:15.
Klasy starsze godz. 8:25..


Szkoły zapewniają opiekę
w klasach 0 - 3
do godziny 18:00,


w klasach starszych
do godziny 17:00


Sekretariat Szkół jest czynny:

od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:10 – 16:00.


02-743 Warszawa
ul. J. S. Bacha 2

(nieopodal stacji metra Służew)


tel. +48 (22) 218-93-07  lub tel./fax +48 (22) 847-08-17


e-mail: 
szkola@varsovia.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 6

 

1992 - 2017 - Fundacja Edukacyjna Varsovia obchodzi 25 urodziny

Serdecznie zapraszamy absolwentów Gimnazjów do naszego Liceum.

Istniejemy od 1990 roku. Od 2004 roku posiadamy certyfikat „Szkoły z klasą”

Szkoła z klasą

Liceum - zapraszamy do klas dwujęzycznych

Zapewniamy:

  • wysoki poziom nauczania,
  • wyspecjalizowaną, życzliwą uczniom kadrę nauczycielską,
  • nowoczesne środki dydaktyczne
  • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
  • bezpieczne i przyjazne warunki nauki,

O szkole:

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 6 jest najstarszą prywatną szkołą średnią w Polsce, działającą od 1990 roku. Wielu naszych uczniów było finalistami i laureatami olimpiad przedmiotowych: 7 miejsce podczas finału Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej w Tokio, liczne tytuły laureatów olimpiad języków obcych czy też pierwsza nagroda Przewodniczącego Rady Ministrów za najlepszą pracę maturalną z języka polskiego.

Niemniejszym osiągnięciem jest fakt, że bardzo wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę na renomowanych polskich uczelniach (UW, SGH, PWST, SGGW, AM, PW, AWF, Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi) oraz uczelniach w : USA, Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech czy Australii. 

Nauka:

Zapewniamy naszym uczniom ciekawy i skuteczny program nauczania, którego priorytetem jest dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych oraz bardzo wysoki poziom nauczania języków obcych.

Zapraszamy do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim lub klasy ogólnej.

W obydwu klasach rozszerzony język angielski. W klasie dwujęzycznej 7 godz. (w tym język angielski biznesowy, realioznawstwo i zajęcia z native-speakerem) oraz elementy języka angielskiego w dwóch przedmiotach.
W klasie ogólnej 5 godz. (w tym język angielski biznesowy i zajęcia z native-speakerem)
W obydwu profilach 4 godz. języka niemieckiego oraz 2 godz. trzeciego języka do wyboru (języka rosyjskiego lub języka francuskiego).
Istnieje możliwość nauki języka niemieckiego i trzeciego języka od podstaw.
Rozszerzony program nauczania matematyki  od I klasy.
Realizacja minimum programowego z większości przedmiotów w klasie I .
Od II klasy zajęcia fakultatywne w wymiarze 4godz. tygodniowo przygotowujące do egzaminów maturalnych. Zwiększona liczba godzin języka polskiego.
W razie potrzeby umożliwiamy również naukę w systemie indywidualnym.
Na zajęcia sportowe uczniowie są dowożeni naszymi autobusami szkolnymi.

Informacje dodatkowe:

  • szkoła zatrudnia lekarza, pielęgniarkę, psychologa, pedagoga oraz reedukatora.
  • budynek szkoły jest monitorowany i chroniony całą dobę
  • na terenie szkoły funkcjonuje stołówka oraz bufet

spisStatut Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Nr 6    

spisRegulamin oceniania wewnątrzszkolnego Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Nr 6

spisRegulamin ustalania oceny z zachowania Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Nr 6

spisRegulamin porządkowy Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Nr 6

spisOgólne warunki ubezpieczenia

Dyrektor M. Kozan zaprasza na indywidualne rozmowy o szkole.

Kwoty wpłacane przez rodziców naszych uczniów są darowiznami na rzecz Fundacji Edukacyjnej „Varsovia”.
Opłaty dokonywane są przez 10 miesięcy w roku na konto bankowe:

Konto bankowe dla szkoły przy ul. J.S. Bacha 2:
Bank Zachodni WBK S.A. 67 O/Warszawa
89 1500 1272 1212 7005 7739 0000