Logo Gimnazjum

Info

Nabór do szkół
jest prowadzony
w sposób ciągły.

 

Godziny rozpoczęcia zajęć:

Klasy 0 - 3 godz. 8:15.
Klasy starsze godz. 8:25..


Szkoły zapewniają opiekę
w klasach 0 - 3
do godziny 18:00,


w klasach starszych
do godziny 17:00


Sekretariat Szkół jest czynny:

od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:10 – 16:00.


02-743 Warszawa
ul. J. S. Bacha 2

(nieopodal stacji metra Służew)


tel. +48 (22) 218-93-07  lub tel./fax +48 (22) 847-08-17


e-mail: 
szkola@varsovia.edu.pl

Gimnazjum Niepubliczne nr 13

 

1992 - 2017 - Fundacja Edukacyjna Varsovia obchodzi 25 urodziny

Istniejemy od 1999 roku. Od 2004 roku posiadamy certyfikat „Szkoły z klasą”

Szkoła z klasą

Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego 2013-2017

Gimnazjum

Proponujemy:

 • klasę dwujęzyczną z językiem angielskim,
 • klasę ogólną z grupą językowo - dziennikarską lub językowo - informatyczną,
 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne, które nie są dodatkowo płatne,
 • wyjazdy do stolic europejskich, w tym cyklicznie do Berlina, Wiednia i Budapesztu oraz na zieloną szkołę, podczas której realizujemy część  przedmiotów obowiązkowych,
 • udział w tematycznych zajęciach na terenie szkoły i w obrębie Warszawy,
 • zajęcia sportowe w hali "Rakieta" i na basenie SGGW,
 • lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych.

Zapewniamy:

 • wysoki poziom nauczania,
 • wyspecjalizowaną, życzliwą uczniom kadrę nauczycielską,
 • bezpieczne i przyjazne warunki nauki,
 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych.

Języki obce:

Nauczanie języków obcych jest dla nas priorytetem.

 • klasa dwujęzyczna:
 • 7 godzin j. angielskiego (w tym 1godz. z native speakerem i 1 godz. Business English) oraz elementy języka angielskiego na co najmniej dwóch przedmiotach obowiązkowych,
 • 4 godziny j. niemieckiego, od klasy drugiej (w klasie pierwszej 3 godz.)
 • 2 godziny  j. rosyjskiego lub  j. francuskiego,
 • klasa ogólna:
 • 5 godzin j. angielskiego (w tym 1godz. z native speakerem i 1 godz. Business English),
 • 4 godziny j. niemieckiego, od klasy drugiej (w klasie pierwszej 3 godz.)
 • 2 godziny  j. rosyjskiego lub  j. francuskiego.

Edukacja informatyczna:

Bardzo ważnym elementem edukacji jest informatyka. Wielu naszych absolwentów może poszczycić się posiadaniem ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych), który jest uznawany w całej Europie i został włączony przez Radę Europy do pakietów zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej informacji. Posiadamy certyfikowane laboratorium, w którym uczniowie mogą zdawać wszystkie typy egzaminów ECDL. Prowadzimy również Cisco Networking Academy (Akademię sieciową Cisco), gdzie uczniowie mogą uzyskać certyfikat IT Essential.

Informacje uzupełniające:

 • szkoła zatrudnia lekarza, pielęgniarkę, psychologa oraz pedagoga,
 • budynek szkoły jest monitorowany i chroniony przez całą dobę,
 • nabór do szkół jest prowadzony w sposób ciągły,
 • Kwoty wpłacane przez rodziców naszych uczniów są darowiznami na rzecz Fundacji Edukacyjnej „Varsovia”.
  Opłaty dokonywane są przez 10 miesięcy w roku na konto bankowe:

spisStatut Gimnazjum Niepublicznego Nr 13

spisRegulamin oceniania wewnątrzszkolnego Gimnazjum Niepublicznego Nr 13

spisRegulamin ustalania oceny z zachowania Gimnazjum Niepublicznego Nr 13

spisRegulamin porządkowy Gimnazjum Niepublicznego Nr 13

spisKwestionariusz ucznia

spisOgólne warunki ubezpieczenia

Konto bankowe dla szkoły przy ul. J.S. Bacha 2:
Bank Zachodni WBK S.A. 67 O/Warszawa
89 1500 1272 1212 7005 7739 0000

Dyrektor M. Kozan zaprasza na indywidualne rozmowy o szkole.